Gdzie znajdą zastosowanie rury przepustowe?

Wszystkie systemy stworzone do przesyłania cieczy i gazów wykorzystywane w instalacjach przemysłowych czy budowlanych muszą zapewnić odpowiedni przepływ oraz odporność na czynniki zewnętrzne, a także dobrze znosić charakterystykę transportowanego medium – jego ciśnienie, temperaturę i skład chemiczny. W wielu przypadkach rurociągi lub używane odpływy czy kanały muszą jednak przekraczać przeszkody, np. przegrody budowlane w postaci ścian, stropów bądź różnych konstrukcji. Rozwiązaniem stosowanym w takich sytuacjach są rury przepustowe. Sprawdźmy, jak się ich używa oraz jakie mogą być ich rodzaje.

Przepusty przez przegrody budowlane i ściany zbiorników

Przejście rurociągów, odkrytych kanałów lub odpływów przez poziome albo pionowe przegrody odbywa się z wykorzystaniem specjalnych przepustów rurowych. W zależności od rodzaju materiału, z jakiego zrobiono przegrodę, mogą one mieć nieco inny charakter. W wielu przypadkach stosowane są przepusty przeznaczone do zabetonowania. Dostępne są wersje wykonane z flanszą lub bez niej. Jeśli występuje, to na ogół jest wyposażona w otwory pozwalające na połączenie kołkowe przegrody i kołnierzy umieszczanych po jednej stronie przejścia lub śrubowe, gdy są one ulokowane po obu stronach. Przepusty do użytku ze zbiornikami mogą być dostosowane do wspawania lub mieć zamontowany kołnierz umożliwiający założenie śrubunku. Spotyka się także przepusty z flanszą dzieloną.

Przepusty przez elementy infrastruktury przemysłowej drogowej i kolejowej

Przepusty są też niezbędne, jeśli rurociąg, kanał lub odpływ przechodzi przez dowolny obiekt inżynieryjny – korpus drogi, wiaduktu, wału ziemnego czy żelbetową obudowę zbiornika. W przypadku instalacji niskociśnieniowych często wykorzystuje się w tym celu specjalne rury stalowe. Mogą one być wykonane tradycyjnie lub zrobione z blachy falistej. To rozwiązanie jest stosowane tam, gdzie potrzebne są duże średnice przepustu. Sfalowanie blachy podnosi jej wytrzymałość z uwagi na wzmacniający strukturę zgniot oraz lepszy rozkład obciążeń.

Gdzie znajdą zastosowanie rury przepustowe?